Valpar

Vi planerar en Dvärgpinschervalpar tidigast till senhöst 2020.