Fodervärd

Vi lämnar ibland ut lovande valpar på foder till rätt personer. Om du är intresserad av att vara fodervärd i framtiden kan du läsa vad det innebär under följande länkar:

https://www.skk.se/sv/kopahund/att-kopa-hund/Nar-du-bestamt-dig/att-vara-fodervard/

  • Ovan finns en kortare beskrivning från SKK. Vi behåller alltid avels och tävlingsrätt för våra foderhundar och det är ni som fodervärd som står för liv & veterinärvårdsförsäkring.
  • Patella-undersökning & ögonlysning bekostar vi när vi tycker det är fastställt att vi är intresserade av att använda hunden i aveln. Mycket kan hända under vägen så det är ingen garanti att vi kommer vilja avla på hunden, snarare är det oftare vi skänker våra foderhundar till fodervärden utan att avla än att vi avlar. Vi resonerar så att en hund kan vara en fantastisk fin sällskapshund utan att vi anser att den är bra nog att användas vidare i vår avel. De tikar vi använder är alltid klart över genomsnittet i rasen och därför väljer vi ofta att hellre fälla en fria. Det betyder inte att vi kommer lägga oss vad du väljer att göra den dagen hunden är din.
  • Vi kommer vilja att hunden gör MH eller beteendeprovsbeskrivning innan den går i avel och vi kommer beskosta detta.

Är du utställnings och eller tävlingsintresserad kommer inte vi hindra dig från att tävla med din hund. Vi kommer dock endast betala anmälningsavgifter till utställningar/tävlingar där vi avser att ställa ut eller själva tävla med hunden.

Vi vill gärna att ni frågar oss inför resor etc om vi kan vara hundvakt till er hund. Det kan vara så att det inte alltid fungerar men vi vill passa våra foderhundar då och då så att dom är vana vid att vara hemma hos oss.

Vi använder oss alltid av SKKs fodervärdsavtal: https://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/fodervardsavtal-J2.pdf

Ring oss gärna om du har frågor och funderingar kring möjligheten att samarbeta med oss i framtiden. Cathrine: 0709 456 471